KĀ PAREIZI SAGATAVOT DOKUMENTĀCIJU MULČAS IEPIRKUMAM (PRASĪBĀM)

Z/S "Basteji" ļoti bieži saskaras ar problēmām, kad pasūtītājs nepareizi definē mizu mulčas prasības, aprobežojoties ar apzīmējumiem “vidējā priežu mizu mulča 2. šķira”, “vidējā mulča”, “rupjā” utml.
Šādām abstraktām prasībām Jūs kā pasūtītājs saņemsiet nenoteiktas kvalitātes mizu mulču un nevarēsiet pret piegādātāju sniegt pretenzijas, jo ne Latvijas Republikas, ne Eiropas Savienības likumdošanā nav definētas prasības kādām jāatbilst “vidējai mulčai”.
Z/S "Basteji" kategoriski izvairās no abstraktiem jēdzieniem kā vidējā, rupjā, smalkā utml., kā arī 1.šķira un 2.šķira.
Lai Jums kā pasūtītājam būtu salīdzināmi dati, aicinām Jūs turpmākajās specifikācijās iekļaut:
1) precīzu mizu mulčas frakcijas izmēru (norobežoties no vidējā vai rupjā), norādot izmērus un pieļaujamo novirzi;
2) maksimāli iespējamo koksnes piemaisījumu procentuāli (ļoti svarīgs kvalitātes rādītājs). Vienai frakcijai koksnes piemaisījums var būtiski atšķirties, kas maina vizuālo izskatu;
3) gatavās produkcijas daudzumu vienā iepakojumā (lai izvairītos pārpratumiem, kad pretendents var norādīt nevis gatavās produkcijas, bet gan maisa tilpumu);
4) koku sugas mizas piederību (egle, bērzs, priede, apse utml). Ir vai nav pieļaujami piejaukumi no citu koku sugu piederības mizām.
5) piegādes un izkraušanu vietu skaitu.

Šādā veidā Jūs kā pasūtītājs (pircējs) iegūsiet objektīvi salīdzināmus datus, kā arī Jums būs kontroles mehānisms, ar kuru kontrolēt piegādātās preces kvalitāti un daudzumu. Savukārt ražotāju starpā būs godīga konkurence.

Z/S "Basteji" ir ieinteresēti piedalīties konkursos vai cenu aptaujās, kurās būs salīdzināmi dati un nekropļos konkurenci. Esam atbildīgi par piegādātās preces daudzumu un kvalitāti.